- Chương trình áp dụng cho sách mới Ecoblader.

- Bạn điền mã khuyến mãi sẽ được giảm giá cho đơn hàng 3 quyển trở lên.

- Bạn có thể đăng ký nhận thông tin sách mới và có cơ hội nhận mã khuyến mãi đặc biệt theo link ecoblader.com/dangkinhantin bạn nhé.